Všeobecné obchodní, záruční podmínky a postup při reklamaci společnosti:

 

Zbigniew Michał Sobczak

Švabinského 1700/4

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 02324890

DIČ: CZ683352750

+420 778 040 463

obchod@prosna24.cz

Pravidla pro odstoupení od smlouvy:

 

Nábytek může být vrácen do 14 dnů. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli doručeno nejpozději poslední den 14denní lhůty. Zboží kupující neodesílá, prodávající ho vyzvedne prostřednictví vlastní dopravy, nejpozději však do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy.  Vrácení částky za toto zboží proběhne nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží. Dopravné hradí kupující ve výši dopravného, které zaplatil za doručení tohoto zboží. V případě položky, kdy dopravné bylo zdarma, účtujeme poplatek 500 Kč.

Nábytek jako jsou čalouněné sedací soupravy a postele, který je vyráběn na zakázku a je vyroben s úpravami dle potřeb zákazníka (na základě individuální objednávky nábytku) nelze vrátit. Kupující se odesláním objednávky zavazuje zaplatit za toto zboží plnou cenu i v případě, že ho odmítne převzít.

 

Záruční a reklamační podmínky:

 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy dle občanského zákoníku.

Na veškeré zboží je poskytována záruka 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak).

Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění.

Při převzetí zboží je kupující povinen řádně zkontrolovat a prohlédnout dodávané zboží, s důrazem na části náchylné k poškození. V případě zjištění poškození je nutné sepsat reklamační protokol v přítomnosti dopravce.

Reklamace se nevztahuje na vady způsobené nevhodným zacházením v průběhu montáže nebo mechanickým poškozením při rozbalování a přenášení zboží.

Prodávající neodpovídá za vady způsobené kupujícím v průběhu přenášení zboží .

Za neodůvodněné odmítnutí převzetí zboží nese kupující všechny náklady spojené s opětovnou dopravou zboží.

V nábytkářském odvětví existuje tolerance výměrů. U čalouněného nábytku je tolerance cca 8 cm, u nečalouněného nábytku je cca 2-3 cm.

Odlišnost barevného odstínu není předmětem reklamace.

Je třeba brát na vědomí, že barvy uvedené v našich nabídkách se mohou lišit v závislosti na individuálním nastavení

vašeho monitoru nebo jiného zobrazovacího zařízení. Odlišnost barevného odstínu není předmětem reklamace. Veškeré fotografie uvedené v nabídkách jsou pouze ilustrativní. Každá výrobní šarže může mít lehce jiný odstín.

 Reklamace na záruční vady nábytku přijímá obchod, který prodal reklamované zboží a záruční lhůta se počítá ode dne, kdy nábytek převezme prodejce. Oprávněná reklamace bude vyřízena do 30 dnů. Ve výjimečných případech si výrobce, po předchozím informování zákazníka, vyhrazuje právo tuto lhůtu prodloužit. O kladném nebo záporném vyřízení reklamace bude kupující informován do 30 dnů zaměstnanci firmy a to telefonicky nebo písemnou formou.

Záruční doba, pro klienty, kteří nejsou spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku (podnikatele) je 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží běžným používáním.

Při zjištění závady na dodaném nábytku, je kupující povinen informovat prodávajícího o těchto závadách prostřednictvím e-mailu písemnou formou. Používáním poškozeného nábytku mohou vzniknout další závady, na které již později nebude brán zřetel.

Prodávající je odpovědný za vady vzniklé na nábytku a za škody způsobené těmito vadami pouze v případě, že nábytek byl používán dle svého určení a za vhodných podmínek. Reklamace nebude uznána v případě, že poškození bylo způsobeno nesprávným používáním, nešetrným či  násilným zacházením, působením živlů nebo po provedení neoprávněného zásahu (úprav) bez předchozího písemného svolení prodávajícího.

Při zjištění poškozených části u tvrdého nábytku – prosím tyto části nepoužívat (při zjištění před montáži ani nemontovat).

V případě reklamace je nutno předložit doklad o zakoupení zboží. Bez doložení tohoto dokladu nebude reklamace

uznána.

U rozkládacího sedacího nábytku je funkce spaní považována pouze za funkci dočasnou. Každodenní používání sedacího nábytku ke spánku může způsobit předčasné opotřebení nábytku, na které se již nevztahuje záruka.

Funkce spaní může mít trochu jinou charakteristiku co se tyče tvrdosti (rozlišnost od ostatních části sedací soupravy) a to s ohledem na konstrukci sedací soupravy a její možnosti pro výrobu funkci spaní. Taktéž funkce spaní není očalouněná látkou, kterou volíte jako čalounění. Zde se používá 2-3 barvy látek pro funkci spaní. Jsme schopní zajistit funkci spaní v čalounění jako je zbytek sedací soupravy a to za příplatek. Na tuto možnost však musíte upozornit sami. Standardně tuto službu nenabízíme.

DŮLEŽITÉ UPOZORNÉNÍ! Všechny ekokůže čistěte pouze vlhkým hadříkem nebo houbičkou namočenou v mýdlové vodě. K čištění nelze používat prací prostředky, ani jiné chemikálie, které mohou způsobit na povrchu čalounického materiálu trhliny nebo otěr.

Opotřebení tkanin a čalounických materiálů (změna barevného odstínu otěrem, prosezení atd.) patří k normálním jevům opotřebení nábytku a nevztahuje se na ně záruka.

Je-li vada, která je předmětem reklamace, dle hodnocení výrobce, odstranitelná, bude oprava provedena na místě. V ostatních případech se bude konat oprava výrobku u výrobce.

Způsob vyřizování reklamace určuje výrobce.

Kupující má povinnost vydat poškozený nábytek nebo jeho části zástupci výrobce, z důvodu převezení k opravě.

U čalouněného nábytku platí pravidlo, že sedací souprava musí být čistá, nemůže zanechávat stopy špíny, chlupu, srsti apod. V takovém případě může prodejce odmítnout tuto část převzít k opravě.

Výrobce není povinen poskytnout, po dobu opravy, kupujícímu náhradní nábytek.

Odmítnutí předání výrobku (nebo jeho poškozené části) k opravě, reklamačnímu oddělení nebo neumožnění opravy přímo u zákazníka, je považováno za porušení záručních podmínek.

Kupující ztrácí nárok na opravu zboží v záruce v případě, pokud zamítne sjednanou návštěvu našeho technika.

Výrobce nenese odpovědnost za vady, o kterých kupující věděl nebo na ně byl upozorněn (kus nábytku z expozice, poškození atd.).

Reklamace koupelnového a kuchyňského nábytku, z důvodu jeho nabobtnání nebude uznána.

Koupelnový a kuchyňský nábytek není voděodolný, je u něj uvedena v některých případech pouze zvýšená odolnost proti vlhkosti.

 

 

Všeobecné obchodní podmínky:

 

Jsme pouze provozovateli e-shopu. Sídlo provozovatele v Ostravě není výdejním místem ani kamenným obchodem.

Všechny výrobky nabízené v obchodě NÁBYTEK PROSNA jsou nově vyrobeny, fyzicky nepoškozeny a vztahuje se na ně záruka 24 měsíců.

Všechny ceny uvedené na  e-shopu  jsou uvedeny v Kč a jsou cenami brutto (obsahují DPH - 21%).

V našem obchodě nemusíte platit zálohu.

Peníze za zboží zaplatíte řidiči v hotovosti po převzetí nábytku.

Platba kartou není možná.

Taktéž neprodáváme zboží na splátky.

V případě zájmu o čalouněné výrobky – zasíláme na Vaši žádost vzorky čalounění.

Objednávky je možné realizovat 24 hodin denně po celý rok. Objednávky jsou přijímány prostřednictvím e-shopu nebo e-mailu. Veškerý nábytek rozvážíme vlastní přepravou. PRŮMĚRNÁ DOBA DODÁNÍ je 3-8 TÝDNŮ. Pokud u nějakého zboží bude momentálně delší termín dodání – budete na to upozornění ihned v potvrzení objednávky. O dodání zboží vás budeme informovat minimálně 1 den předem. Dodávky zboží probíhají od pondělí do soboty v hodinách od 6 do 23. Ve výjimečných případech dochází k doručení i v neděli.

Výše dopravného lze zjistit zadáním položky do košíku. Platí pravidlo, že se platí dopravné pouze 1x a to to nejvyšší z položek, které kupujete.

Ve většině případů platí, že tv stolky a komody mají dopravné ve výši 299 Kč, koupelnový, kuchyňský, obývací nábytek a skříně mají dopravné 499 Kč, čalouněný nábytek 699 Kč.

Výjimky tvoří nábytek, kde je dopravné zdarma (což je viditelné přímo v nabídce).

Upozornění: v případě objednání takového zboží se zbožím, kde se účtuje dopravné, platí vždy to, že se platí 1x dopravné TO NEJVYŠŠÍ.

 Nad 23999 Kč je dopravné zdarma (tedy při objednání zboží v hodnotě, které přesáhne částku 23999 Kč).

Termín dodání zboží stanoví prodávající. Kupující nemůže termín dodání nijak ovlivnit. V případě, že zákazník zboží v daném termínu nepřevezme, cenu dopravy hradí kupující při následném dodání 2x.

Kupující nemůže stornovat objednávku na zakázkové zboží, které dodavatel vyrábí na základě technické specifikace (na přání zákazníka), uvedené v objednávce kupujícího. Kupující se odesláním objednávky zavazuje zaplatit za toto zboží plnou cenu i v případě, že ho odmítne převzít.

Řidič nábytek nevynáší ani za příplatek, je nutné zajistit si vlastní výpomoc. Dále je řidič oprávněn odmítnout dovoz k domu s komplikovaným příjezdem, který může vést k poškození vozidla nebo porušení dopravních předpisů. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu termínu dodání bez udání důvodu nebo z důvodu, že zboží není skladem. V případě, že z jakéhokoliv důvodu není možné dojet naším nákladním autem na danou adresu, může řidič dojet do nejbližšího místa, kde si zákazník zboží vyzvedne. V takovém případě si zákazník musí zorganizovat přenos nábytku sám, na vlastní náklady. Naše společnost si vyhrazuje veškerá práva na změnu a úpravu obsahu našich stránek. Bez našeho souhlasu není možné měnit, kopírovat, šířit, nebo reprodukovat jejich obsah, včetně obrázků a fotografií. Jakékoliv kopírování a šíření obsahu těchto webových stránek bez předchozího písemného souhlasu, bude trestáno.

Novelou zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele byla od 1. 2. 2016 do právního řádu ČR zavedena možnost mimosoudního řešení soudních sporů, které vznikly mezi podnikateli a spotřebiteli a týkají se kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb. V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku a prodávajícím – podnikatelem, vyplývajícího z kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci. Je možné tak učinit prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Návrh na řešení sporu může podat jen spotřebitel a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u podnikatele poprvé. Podnikatel má pak povinnost zúčastnit se mimosoudního řízení jakožto strana sporu (zatímco pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná) a zároveň má povinnost ve lhůtě 15 pracovních dnů od obdržení vyrozumění o zahájení sporu poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu na zahájení mimosoudního spotřebitelského sporu. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno ve lhůtě do 90 dnů od jeho zahájení, u zvlášť složitých sporů pak lze tuto lhůtu prodloužit o dalších 90 dnů.

 

 

 


Přejděte na začátek